Razem w Szkole – zajęcia komputerowe

PROBLEM:

Problem z działaniem programu Razem w Szkole – zajęcia komputerowe (kod wersji produktu R-220-1), na systemie Windows Vista.

Komunikat: D:\FSCOMMAND\…\GAMES\Z19\GAME19_2_1GIF zawiera nieprawidłową ścieżkę.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku wystąpienia problemów z działaniem programu i wyświetleniem powyżej opisanego komunikatu, prosimy o pobranie poprawionej wersji programu oraz instrukcji jego obsługi, korzystając z poniżej zamieszczonego linku.

Instalator

 

 

Instrukcja

Instrukcja w pliku tekstowym

Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak należy pobierać plików z naszego serwera FTP.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta