Razem w Szkole – zajęcia komputerowe

PROBLEM:

Problem z uruchamianiem ćwiczeń z programu Razem w Szkole – zajęcia komputerowe (kod produktu R-220-1), na systemie Windows Vista.

ROZWIĄZANIE:

W specyficznych sytuacjach zapora Windows blokuje pewien zakres dostępów do rejestru systemu, co może powodować błędy oraz niestabilność działania programów. Proszę spróbować wyłączyć na czas pracy z programem na stanowiskach klienckich zaporę Windows. Poniżej załączony jest poradnik, z którego można się dowiedzieć, jak znaleźć, sprawdzić i zmienić ustawienia zapory sieciowej.

Możliwe jest również zablokowanie programu przez zainstalowany na komputerze program antywirusowy. W takim przypadku proszę wykonać czynności opisane w poniżej zamieszczonym artykule naszego FAQ.

Podejrzenie wirusa na płycie