Rejestracja Plansz Interaktywnych

PROBLEM:

Procedura rejestracji telefonicznej lub mailowej programu Plansze Interaktywne.

ROZWIĄZANIE:

Uwaga ogólna: aby dokonać rejestracji programu należy zalogować się do systemu Windows na konto z uprawnieniami administratora. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik który szczegółowo krok po kroku pokazuje jak nadać uprawnienia administratora programowi.

Poniżej opisujemy krok po kroku, jak należy zarejestrować plansze interaktywne.

  • Po uruchomieniu programu wyświetli się ekran rejestracyjny – należy w nim kliknąć przycisk Rejestracja.
  • Wyświetli się ekran rejestracji automatycznej, w którym na dole jest pole do wpisania numeru seryjnego produktu. Tutaj należy wpisać ten numer (znajduje się na licencji) i kliknąć przycisk Rejestruj.
  • Program będzie próbował połączyć się z naszym serwerem rejestracyjnym przez Internet. Jeżeli mu się to nie uda, wyświetli się ekran informujący, że nie można nawiązać połączenia z serwerem oraz propozycja rejestracji telefonicznej programu – należy wtedy kliknąć przycisk Kontakt.
  • Wyświetli się ekran telefonicznej rejestracji programu – po lewej stronie na dole będzie widoczny numer identyfikacyjny niezbędny do rejestracji.
  • Prosimy przesłać do nas na adres email pomocmult@wsip.com.pl numer seryjny produktu wdrukowany w licencji, oraz wygenerowany przez program, wyświetlany po lewej stronie na dole numer identyfikacyjny (z każdego stanowiska komputerowego odrębnie). Po około 24 godzinach serwer licencji wygeneruje numer aktywujący, który zostanie on przekazany mailem zwrotnym. Numer ten należy wpisać w pole NA ekranu rejestracyjnego, a następnie kliknąć przycisk Aktywuj.
  • Jeżeli plansze są zainstalowane na więcej niż jednym komputerze, to dla każdym ze stanowisk, przy rejestracji manualnej potrzebny jest jeden klucz dla jednego stanowiska klienckiego. Poprosimy zatem o kody ID dla każdego ze stanowisk oddzielnie, aby wygenerować indywidualne klucze aktywacyjne dla poszczególnych komputerów.