Wesoła Szkoła – Bawię się i uczę

PROBLEM:

Po zainstalowaniu programu Wesoła Szkoła – Bawię się i uczę dla klasy 3 (kod produktu R-143-2), na komputerach z systemem Windows Server 2003, program pyta się o instalację mimo że jest już zainstalowany.

ROZWIĄZANIE:

W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem programu na systemie Windows Server 2003, proszę wykonać poniżej opisane kroki:

  • Wyłączyć opcje Autorun na komputerach klienckich.
  • Nadać programowi Wesoła Szkoła – Bawię się i uczę uprawienia administracyjne w systemie. W ten sposób gdy uczeń zaloguje się do systemu na koncie z ograniczonymi prawami dostępu, program będzie traktowany jako aprobowany do uruchomienia przez administratora.
  • Ustawić i wysłać na stanowiska klienckie odpowiednie polityki GPO (Group Policy Object).