Wesoła Szkoła klasa 3

PROBLEM:

Brak zapisu stanów gier w programie Wesoła Szkoła klasa 3 (kod produktu R-143-2), na systemie Windows Vista.

ROZWIĄZANIE:

Zapisy stanów gry są realizowane poprzez utworzenie i modyfikowanie niewielkiego pliku w folderze Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities

W przypadku korzystania w systemie z konta o ograniczonych uprawnieniach użytkownika, zapis tego pliku nie jest możliwy do realizacji, co przekłada się na brak pamięci stanu gry i użytkowników.

Rozwiązaniem jest uruchamianie programu Wesoła Szkoła na koncie posiadającym uprawnienia administratora. Jeżeli nie ma się dostępu do konta z takimi uprawnieniami to należy nadać podwyższone uprawnienia samemu programowi. Poniżej załączony jest poradnik który szczegółowo krok po kroku pokazuje jak nadać uprawnienia administratora programowi.

Do odczytania powyższego poradnika potrzebna jest przeglądarka dokumentów PDF, na przykład Adobe Reader, którą można pobrać, korzystając z poniżej zamieszczonych linków.

Link do pobrania programu Adobe Reader

Link do pobrania programu ze strony producenta