Wesoła Szkoła Kształcenie zintegrowane

PROBLEM:

Podczas pracy z podręcznikiem Wesoła Szkoła. Kształcenie zintegrowane, nie uruchamiają się zadania korzystające z plików exe, korzystam z programu Adobe Reader.

Komunikat: This file is set to be lunched by this PDF file. This is currently disallowed by your system administrator.

ROZWIĄZANIE:

Powodem występowania tego problemu jest blokada bezpieczeństwa w programie Adobe Reader, która nie pozwala na otwieranie oraz zapisywanie plików wykonywalnych, czyli między innymi plików zip oraz exe. Poniżej zamieszczony jest link do strony poświęconej temu zagadnieniu (treść w języku angielskim):

Otwieranie plików exe przez Acrobat Reader

W przypadku programu Adobe Reader jedyną możliwością obejścia tej blokady jest ręczna edycja kluczy rejestru programu, jednak metoda ta jest niezalecana przez producenta programu.

W Adobe Reader jedyną możliwością obejścia tej blokady jest ręczna edycja kluczy rejestru programu, jednak metoda ta nie jest zalecana przez producenta programu.

 

Zalecamy wtedy uruchamianie plików pdf podręcznika przy wykorzystaniu innej przeglądarki plików pdf, np. Foxit Reader. Poniżej zamieściliśmy linki, z których można pobrać program Foxit Reader oraz inne programy umożliwiające pracę z plikami pdf.

Programy otwierające pliki pdf

Foxit Reader

W przypadku programu Foxit Reader, aby móc uruchamiać zewnętrzne pliki exe, należy wykonać poniżej opisane kroki.

  • Kliknąć na górnym pasku opcję Tools.
  • Wyświetli się menu z którego wybieramy Preferences.
  • Wyświetli się nowe okienko w którym klikamy Trust Manager.
  • W zakładce która się wyświetli odznaczamy opcję Enable Safe Reading Mode.
  • Klikamy OK aby zatwierdzić wprowadzoną zmianę.

Teraz po kliknięciu zadania korzystającego z pliku exe wyświetli się okienko z pytaniem czy chcemy pozwolić na uruchomienie tego pliku. Klikamy Open i zadanie się uruchomi (dodatkowo można zaznaczyć opcję Do not show this message again żeby okienko z tym pytaniem nie wyświetlało się więcej).