Wesoła Szkoła i Przyjaciele

PROBLEM:

Problem z działaniem programu Wesoła Szkoła i Przyjaciele (kod produktu R-219), program się nie uruchamia i wyświetla komunikat o błędzie.

Komunikat: Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ jej konfiguracja jest niewłaściwa. Problem ten może rozwiązać ponowne zainstalowanie aplikacji.

ROZWIĄZANIE:

Jednym z możliwych powodów problemów z uruchomieniem programu i wyświetlenia się komunikatu Nie można uruchomić aplikacji, ponieważ jej konfiguracja jest niewłaściwa. jest brak bibliotek Runtime do Visual C++. Biblioteki te są zazwyczaj zainstalowane w systemie. Ich obecność w systemie można sprawdzić w następujący sposób:

 

  • Otwieramy Panel sterowania korzystając z menu Start lub klikając ikonę na pulpicie, jeżeli taka jest.
  • W okienku, które się wyświetli, klikamy Dodaj lub usuń programy.
  • Wyświetli się następne okno zawierające listę oprogramowania zainstalowanego w systemie. Czekamy chwilę, aż lista sie zapełni, i szukamy na niej pozycji Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (lub Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable).

 

Jeżeli nie widać takiej pozycji, oznacza to brak tej paczki bibliotek w systemie, co może stanowić problem:

 

  • Ze względu na zebrane informacje z sieci (wiele przypadków podobnego komunikatu o błędzie, gdzie zainstalowanie wymienionej paczki bibliotek rozwiązywało problem).
  • Bo aplikacja uruchamiająca Setup programu Wesoła szkoła i przyjaciele, oraz program zabezpieczający i uruchamiający Wesoła szkoła i przyjaciele są napisane w Visual C++.

 

To, że biblioteki potrzebne do działania aplikacji Visual C++ mogą być zarejestrowane w systemie bez żadnej dodatkowej paczki bibliotek może powodować, że aplikacja Visual C++ działa, mimo że w systemie nie jest zainstalowana ta paczka bibliotek.

Poniżej są linki, z których można pobrać kilka wersji tych bibliotek – proszę zainstalować paczkę i sprawdzić czy Wesoła szkoła i przyjaciele działa (w przypadku dalszych błędów paczkę należy odinstalować i zainstalować inną wersję biblioteki).

Wersja 2008

Wersja 2005 SP1

Wersja 2005

Brak tych bibliotek niekoniecznie musi być powodem pojawienia się komunikatu, ponieważ program Wesoła Szkoła i Przyjaciele działa również bez nich.