Diagnoza przedszkolna

Diagnoza umiejętności dziecka, które w danym roku ma rozpocząć naukę w szkole jest obowiązkiem nauczycieli przedszkolnych. Diagnozie podlegają kluczowe obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy, a także wychowanie przez sztukę i gotowość posługiwania się językiem ojczystym. Zgodnie z rozporządzeniem MEN proces diagnostyczny w ostatnim roku przedszkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej rozpisany jest na dwa etapy.

 

Diagnoza jesienna

Jej celem jest opracowanie indywidualnego programu, realizowanego w trakcie zajęć przedszkolnych.

 Diagnoza wiosenna

Służy przygotowaniu rzetelnej informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Kroki diagnozy przedszkolnej

1. Przygotuj się

Dla nauczycieli przedszkolnych przygotowaliśmy dwie diagnozy gotowości szkolnej – jedną zintegrowaną z cyklem Paczka Puszatka, drugą uniwersalną.

2. Pracuj z dzieckiem

Jesienią i wiosną w tok zajęć przedszkolnych wplatane są zadania z kart pracy, a także zeszytów Piszę, Liczę Czytam.

3. Analizuj wyniki

Wygodny formularz do zliczania wyników i ich analizy znajduje się na Uczę.pl. Przygotowana w ten sposób diagnoza służy jako narzędzie do dalszej pracy z dzieckiem w trakcie roku przedszkolnego.

Proces diagnozy przyjazny dla dziecka

Kluczem do skutecznej diagnozy jest stworzenie właściwych warunków do jej przeprowadzenia. Najważniejsza jest dobra i ciepła atmosfera w grupie przedszkolnej, w której dziecko czuje się swobodnie. Warunkiem miarodajnych wyników jest też właściwe wybranie czasu przeprowadzenia badania – tak aby dzieci nie były w tym czasie rozkojarzone, zmęczone bądź głodne i umiały skupić się na wykonywanych zadaniach.

Prowadzenie obserwacji i wykonywanie zadań z kart pracy należy rozłożyć na dwa tygodnie, po około 5-10 minut dziennie, w zależności od możliwości dziecka. Dobór tematyki zadań zależy od nauczyciela, najlepiej wplatać je w prowadzone danego dnia zajęcia.

Polecenia, którymi opatrzone są zadania powinny być wyraźnie odczytane przez nauczyciela, a w razie potrzeby – powtórzone. Jeżeli dziecko wciąż ma problem ze zrozumieniem polecenia, należy udzielić mu dodatkowych objaśnień.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 801 220 555 lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli).