NOWOŚCI zawodowe na rok szkolny 2021/2022

BRANŻA EKONOMICZNA, SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Wykonywanie przekazu reklamowego. Kwalifikacja PGF.07. Część 1

Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

BRANŻA INFORMATYCZNA, ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, ELEKTROENERGETYCZNA

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Kwalifikacja INF.04. Część 1

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik informatyk. Kwalifikacja EE.09/INF.03

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Kwalifikacja INF.04. Część 2

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

BRANŻA GASTRONOMICZNA, HOTELARSKO-TURYSTYCZNA

Zasady żywienia. Część 1

Język angielski zawodowy dla technika żywienia i usług gastronomicznych i technika usług kelnerskich

Zasady żywienia. Część 2

Realizacja usług w recepcji. Kwalifikacja HGT.06.
Część 2

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Przygotowanie imprez
i usług turystycznych. Kwalifikacja HGT.07. Część 1

BRANŻA BUDOWLANA, MOTORYZACYJNA I MECHANICZNA, FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA, ROLNICZA

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.05. Część 2

Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.06. Część 1