Nauczyciel jak ogrodnik, czyli jak budować szkołę włączającą

14 października 2022
Udostępnij:
edukacja włączająca

„Żywy organizm, jak roślina, jest złożony i dynamiczny. (…) Większość żywych istot może rozkwitać tylko w określonych warunkach. To samo odnosi się do wszystkich stworzeń i zwierząt, włączając nas. Farmerzy utrzymują się z upraw. Ale to nie oni sprawiają, że rośliny rosną. Nie łączą korzeni, nie przyklejają płatków ani nie kolorują owoców. Roślina rośnie sama. Farmerzy i ogrodnicy stwarzają warunki do wzrostu. Dobrzy farmerzy wiedzą, jakie są to warunki, a źli nie wiedzą. Zrozumienie dynamicznych elementów ludzkiego wzrostu jest tak niezbędne dla podtrzymania ludzkich kultur
w przyszłości, jak potrzeba zrozumienia ekosystemów naturalnego świata, od których ostatecznie zależymy.” Ken Robinson[1]

Edukacja włączająca jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Przed edukacją włączającą, przed szkołą, w której spotykają się uczniowie o bardzo zróżnicowanych potrzebach, nie ma odwrotu. Badania dowodzą, że z każdym rokiem coraz większa liczba rodziców dzieci z niepełnosprawnościami czy z innymi trudnościami, wybiera jako miejsce nauki swojego dziecka szkołę ogólnodostępną. Celem jest stworzenie możliwości rozwijania się w interakcji ze swoimi rówieśnikami. W środowisku przedszkolnym czy szkolnym, przypominającym dzisiejszy świat, w którym obok siebie funkcjonują i współpracują ze sobą równi, ale różni ludzie. I ta różnorodność jest postrzegana nie jako problem, ale jako zasób i potencjał.

Dobry ogrodnik wie, jak tworzyć warunki do wzrostu roślin. Dobry nauczyciel wie, jak tworzyć warunki do rozwoju każdego dziecka. Ma też świadomość, że jego misją nie jest nauczanie przedmiotu, ale nauczanie człowieka. Czy nauczyciele mają tego pełną świadomość? Są gotowi do spojrzenia na swojego podopiecznego nie przez pryzmat etykiety „uczeń ze specjalnymi potrzebami”, a przez filtr „uczeń ze zróżnicowanymi potrzebami, jedyny i niepowtarzalny, unikatowy ze względu na swój potencjał”? Czy potrafią, tak jak ogrodnicy, tworzyć warunki do wzrostu, do aktywności. A także pełnego uczestniczenia dziecka w środowisku szkolnym, a tym samym kształtować jego gotowość do samodzielności, rozwoju swoich kompetencji, aktywności i pełnego uczestniczenia w społeczeństwie i społecznościach, gdy osiągnie już dorosłość?

Zmiana podejścia do roli edukacji, zaangażowanie w budowanie włączającej szkoły – „szkoły dla wszystkich”, jak nazwano ją w modelu opracowanym przez MEiN, wymaga znajomości nowych pojęć i terminów definiujących zdrowie, niepełnosprawność, dobrostan, ale także nowych ścieżek wsparcia dla dziecka i ucznia. O to zadbamy podczas szkoleń, które pomogą nauczycielom stworzyć nową jakość w swojej placówce.

Otwórz oczy, czyli ocena funkcjonalna w szkole

„Ocena funkcjonalna jest to dowód zaufania do kompetentnych nauczycieli, kompetentnych specjalistów, czyli nie musi być jakiejś bardzo sformalizowanej procedury, która pozwoli ocenić, czy ta osoba powinna mieć taki poziom wsparcia, czy też inny. Zamiast tego proponujemy reagowanie tu i teraz”. (Tomasz Knopik[1])

Warunkiem trafnego rozpoznania potencjału i trudności ucznia jest obserwacja jego funkcjonowania w naturalnym środowisku – w grupie, w klasie szkolnej, w różnych sytuacjach, jakie napotyka w przedszkolu czy w szkole. Obserwacja ukierunkowana przede wszystkim na jego działania, zachowania i reakcje w kontekście emocjonalno-społecznym. Ocena funkcjonalna to również poszukiwanie czynników mających wpływ na sytuację i kondycję ucznia w szkole – czynników, które mogą albo blokować, albo wzmacniać jego rozwój, jego aktywność i zaangażowanie.

Definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Obowiązująca od 2017 roku w świetle przepisów prawa oświatowego definicja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zakłada szerokie, wielokontekstowe spojrzenie. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”[2]. Otwarte pozostają pytania:

  • Jak to robić?
  • Jakie sposoby rozpoznania można zastosować?
  • Jak patrzeć, aby widzieć czynniki istniejące w fizycznej przestrzeni szkoły i klasy, w zachowaniu
    i postawach rówieśników, w działaniach nauczycieli i wychowawców?
  • Jak budować ścieżkę wsparcia każdego ucznia, także tego ze szczególnymi potrzebami, nie czekając na opinię czy orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej? Jak działać zatem tu i teraz?

Na szkoleniu Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia odniesiemy się do tych kwestii, podając praktyczne przykłady dostępnych, prostych narzędzi ułatwiających obserwacje funkcjonowania uczniów, towarzyszące codziennej pracy nauczyciela. Pokażemy, jak tworzyć profil funkcjonalny ucznia, szukając odpowiedzi na pytanie JAK ON SOBIE RADZI?, a nie CO MU „DOLEGA”?

Czytaj także: Jak wielokulturowość w szkole wpływa na edukację dziecka?

Od samego mieszania herbata nie stanie się słodsza, czyli jak budować wsparcie dla ucznia?

Znany aforyzm Stefana Kisielewskiego przypomina przysłowie „Od samego ważenia świnki, świnka nie urośnie”… Ocena funkcjonalna jest przeciwwagą dla „testomanii”, dla kultu diagnoz w szkołach. A także dla programów wsparcia konstruowanych na zasadzie „kopiuj – wklej” z wykorzystaniem wybranych „zaleceń” opisanych w bogatej literaturze przedmiotu (które same w sobie mogą być inspiracją, ale nie mają mocy uniwersalnego zastosowania do każdego ucznia, nawet z grupy pozornie jednorodnej, jaką są na przykład uczniowie z dysleksją, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną czy uczniowie szczególnie uzdolnieni…). Nierozłącznym elementem oceny funkcjonalnej jest zaplanowanie i wdrożenie działań wspomagających tego konkretnego ucznia. W obszarze, którego wzmocnienie jest najpilniejsze i najważniejsze dla poprawy jego funkcjonowania. W tej konkretnej klasie, w tej konkretnej społeczności szkolnej. Działań krótkofalowych, etapowych, realnych, których efekty da się łatwo monitorować, aby podjąć decyzję czy:

  • je zakończyć, gdy przyniosą sukces,
  • z nich zrezygnować, gdy okazują się nieskuteczne,
  • je wzmacniać i rozszerzać zakres wsparcia o kolejne sfery funkcjonowania ucznia.

Zobacz także: Jak pracować z uczniem z autyzmem?

Indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów – odpowiedzią jest edukacja włączająca

„Wzrostu” ucznia nie da się przyspieszyć, nie da się go nagiąć do „powszechnie obowiązujących” norm i standardów. To szkoła, to nauczyciele, wspierani przez szkolnych specjalistów, współpracujący z rodzicami ucznia, dopasowują rytm i tempo wędrówki do realnego, wspólnego celu. Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Ścieżka udzielania uczniowi pomocy to nie wyścig z czasem, to nie realizacja celów nauczyciela. „To jest Wyprawa. To właśnie to oznacza. Tacy różni, co idą”, jak czytamy w opowieściach ze Stumilowego Lasu Aleksandra Milne’a… Szkolenie Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia dostarczy nauczycielom wielu przykładów dobrych praktyk projektowania i realizacji wsparcia ucznia, będąc dla nich swoistym GPS-em podczas Wyprawy.

Jedną z „tras”, które przybliżymy praktycznie, będzie uniwersalne projektowanie pracy z klasą zróżnicowaną, czyli stosowanie takich rozwiązań organizacyjnych i metodycznych.  które służą każdemu uczniowi, dając mu poczucie akceptacji jego unikatowości, możliwość zarządzania własnym uczeniem się. A także szansę na wykazanie się postępem, sukcesem, wzrostem…

Nie czekaj, aż zaskoczą Cię zmiany wpisane w model „Edukacji dla wszystkich”, przewidziane do realizacji na najbliższe kilka lat. Wyjdź im naprzeciw. Spotkajmy się na szkoleniu ORKE Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia – to szkolenie właśnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać więcej szkoleń z obszaru kompetencji w zakresie organizacji pracy szkoły wejdź na stronę ORKE.

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi treściami na blogu „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Przypisy:

[1] Ocena funkcjonalna szansą do rozwoju. Rozmowa red. Marcina Piaseckiego, „Rzeczpospolita”, 28 czerwca 2022 r.: https://www.youtube.com/watch?v=QhyapiNe-qY [online 28.08.2022]

[2] t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1280 ze zm.: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591 [dostęp: 26.06.2020]

[1] Robinson K., Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Tłum. Aleksander Baj, Wyd. DAS Polska Jolanta Baj, Element, Kraków 2012, s. 213.

Przeczytaj także

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki, żeby rodzice nam zaufali?

Przygotowanie się do tego wydarzenia jest ważne. Przede wszystkim dlatego, że należycie zaplanowany i profesjonalny kontakt może pomóc zbudować nie tylko zaufanie, ale i pozytywną relację między nauczycielem a rodzicami. Ta natomiast jest kluczowa dla odpowiedniego rozwoju uczniów.

Jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami?

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami? W artykule prezentujemy sprawdzone wskazówki, które ułatwią zorganizowanie i przeprowadzenie rozmowy.

Jak zbudować dobre relacje z klasą
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak zbudować dobre relacje z klasą wychowawczą?

Nauczyciel, który chce być lubiany i szanowany przez swoją klasę, powinien już na początku spojrzeć na podopiecznych nie tylko, jako na grupę, ale również jako na zbiór wyjątkowych indywidualności. Pamiętanie imion, zainteresowań i faktów o życiu poza szkołą od razu wzbudzi w dzieciach i młodzieży odpowiedni respekt.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Interesuje mnie:
zarządzanie placówką
wychowanie i rozwój dziecka
edukacja szkolna i przedszkolna
strefa ucznia
psychologia
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku