Jak pracować z uczniem z ADHD?

20 lutego 2023
Udostępnij:
ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) jest rozpoznaniem medycznym i psychologicznym. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, w wyniku którego część mózgu odpowiedzialna za hamowanie reakcji (takich jak spokojne siedzenie, czekanie na swoją kolej, panowanie nad emocjami, koncentrowanie się) rozwija się wolniej i słabiej działa. Układ pobudzenia funkcjonuje u takiej osoby silniej niż układ hamowania.

Obecnie uważa się, że ADHD jest w większości przypadków uwarunkowane genetycznie. Inne przyczyny to uszkodzenia układu nerwowego powstałe w wyniku nieprawidłowości w czasie ciąży lub okresie okołoporodowym, a w pierwszych latach życia dziecka urazy czaszki, choroby mózgu, lub choroby zakaźne o ciężkim przebiegu. Czynniki społeczne np. nieprawidłowe relacje w rodzinie nie są obecnie uznawane za przyczynę powstania zaburzenia, mogą jednak znacznie nasilić jego objawy.

Jakie są objawy ADHD?

Pod pojęciem nadpobudliwości psychoruchowej rozumie się 3 grupy objawów. Należą do nich:

 1. zaburzenia koncentracji uwagi,
 2. impulsywność,
 3. nadruchliwość.

Czym się charakteryzują objawy ADHD?

Zaburzenia koncentracji uwagi to krótki czas skupienia się na jednym zadaniu, trudności w koncentracji na jednym bodźcu i trudności z wyborem bodźca najważniejszego dla danej sytuacji. W szkole dziecko łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych i ma kłopoty ze skupieniem uwagi na poleceniach, co skutkuje tym, że nie może ich właściwie wykonać. Bardzo długo zabiera się do zadań związanych z wysiłkiem umysłowym, ma trudności z zorganizowaniem sobie pracy i szybko się męczy. Może występować tendencja do marzycielstwa, często też dzieci z tym zaburzeniem są określane jako „gapowate”.

Nadruchliwość to nadmierna ruchliwość dziecka, która nie jest związana z wykonywaniem przez nie konkretnego zadania. Uczeń nie może usiedzieć spokojnie, wychodzi z ławki, skacze, biega, spaceruje po klasie.

Może wystąpić niepokój ruchowy, który objawia się różnego rodzaju ruchami skupionymi głównie wokół własnego ciała. Mimo że dziecko jest w stanie pozostawać dość długo w jednym miejscu, macha nogami, drapie się, skubie wargi, obgryza paznokcie, kręci włosy itp.

Nadmierna impulsywność oznacza, że dziecko działa pod wpływem impulsu i nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań, bardzo szybko przechodząc od pomysłu do realizacji. Ma trudności z uczeniem się na podstawie wcześniejszych doświadczeń lub zasad przekazywanych przez dorosłych.

Czytaj także: WOPFU i IPET – czym są i kto powinien je przygotowywać?

Jak postępować z dzieckiem z ADHD w szkole?

Impulsywność dziecka może powodować w szkole różne problemy. Takie jak to, że nie wysłuchuje do końca poleceń, rozpoczyna zadanie, zanim dobrze zrozumie instrukcję lub ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.

Dzieci nadmiernie impulsywne wyrażają swoje emocje szybko i intensywniej niż jest to akceptowane przez otoczenie. Rówieśnicy w szkole łatwo mogą je prowokować lub rozzłościć, co może powodować odrzucenie przez grupę rówieśniczą.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla każdego dziecka nową sytuacją, do której musi się przystosować. Wymagane jest respektowanie obowiązujących zasad, przebywanie w jednym miejscu przez określony czas, zapamiętywanie poleceń nauczyciela, stosowanie się do jego instrukcji wykonywanie poleconych prac. Dla dziecka nadpobudliwego ruchowo, nadmiernie impulsywnego, z zaburzeniami uwagi jest to sytuacja szczególnie trudna.

Pomoc w szkole dziecku ze zdiagnozowanym ADHD polega na zrozumieniu jego problemów, które wynikają z biologicznych deficytów, pomaganie mu poprzez dostosowanie metod i warunków nauczania do jego możliwości oraz potrzeb. Od nauczycieli wymaga to cierpliwości, konsekwencji i dużego nakładu pracy.

Jak pracować z uczniem z ADHD?

Zasady ogólne

 1. ADHD to choroba, dziecko nie jest niegrzeczne, nieposłuszne lub złośliwe. Objawy nie są zależne od jego woli i nie potrafi ich kontrolować. Dlatego nie może być za nie karane.
 2. Należy wzmacniać zachowania pożądane, chwalić ucznia za dobrze wykonane zadania i włożoną w nie pracę.
 3. Ważne jest, aby zauważać i doceniać, kiedy dziecku udaje się powstrzymać od zachowań niepożądanych.
 4. Nauczyciel powinien analizować zalecenia psychologa lub pedagoga, jeśli takie są.
 5. Ważny jest kontakt z rodzicami. Wskazane jest wprowadzenie zeszytu korespondencji, gdzie wpisuje się informacje o sprawdzianach, zadane prace domowe, potrzebne materiały, itp.
 6. Należy ustalić obowiązujące w klasie zasady, konsekwencje ich łamania oraz nagrody i wyróżnienia za stosowanie się do nich.

Zaburzenia koncentracji uwagi

 1. Liczba bodźców rozpraszających powinna zostać ograniczona. Przedmioty mogące zakłócać uwagę dziecka powinny znajdować się z tyłu klasy.
 2. Miejsce ucznia nadpobudliwego w klasie powinno być blisko nauczyciela i tablicy. Z dala od rozpraszających bodźców, np. od okna, za którym jest hałaśliwa ulica. W ławce dziecko powinno siedzieć ze spokojną osobą, ale nie z najlepszym przyjacielem.
 3. Dopilnować trzeba tzw. zasady pustego biurka. Na blacie powinny znajdować się maksymalnie 2-3 rzeczy.
 4. Zadania, które dziecko ma do wykonania powinny być skrócone o 30 – 40%, odpowiednio do możliwości koncentracji. Lepiej jest podać kilka zadań krótkich niż jedno długie. Można umożliwić wykonywanie długiego zadania we fragmentach.
 5. Należy zadbać o to, aby lekcje były ciekawe i urozmaicone, ciekawsze od rozpraszających bodźców i własnych myśli dziecka.
 6. Lekcje powinny być podzielone na krótkie etapy (np. przywitanie, sprawdzenie pracy domowej, nowy temat, praca w grupach itp.), o których informuje się dzieci na początku zajęć. Informacja taka może być podana w formie ustnej lub w postaci wywieszonego na ścianie planu. Dla młodszych dzieci w formie obrazkowej, a dla starszych – pisemnej.
 7. Polecenia powinny być krótkie, jasne, treści na tablicy nie powinny być dłuższe niż 30 słów. Po podaniu polecenia całej klasie, warto je dodatkowo powtórzyć uczniowi z ADHD i upewnić się, czy zrozumiał instrukcję.
 8. Monitoruj często pracę ucznia. Sprawdzaj co kilka minut, jak sobie radzi z wykonaniem zadania.
 9. Rozproszoną uwagę dziecka należy często przywoływać. Można to robić w sposób werbalny np. krótkimi poleceniami lub niewerbalny, przez wskazanie na zadanie.
 10. Na zakończenie lekcji należy się upewnić, czy dziecko skończyło pracę, którą miało wykonać. Nagrodzić lub pochwalić efekty. Warto też sprawdzić, czy dziecko ma zapisaną pracę domową oraz czy wszystko zostało spakowane i zabrane.

Inni czytali: Jak pracować z uczniem zdolnym? Jak pomóc mu w rozwoju?

Jak sobie radzić z nadruchliwością?

 1. Ponieważ nadruchliwość jest objawem nie można go opanować siłą woli lub dobrym wychowaniem. Należy pozwolić dziecku z tym zaburzeniem, aby było bardziej ruchliwe od rówieśników (np. może wiercić się w ławce, machać nogą). Nie należy zwracać uwagi, dopóki nie przeszkadza to w pracy innym uczniom.
 2. Zwiększonej aktywności dziecka można nadać cel poprzez angażowanie go w różne zadania. Można poprosić, aby starło tablicę, podlało kwiatki, zebrało prace.
 3. Należy wyznaczyć zasady, gdzie i kiedy można wstać, chodzić czy bawić się jakimś przedmiotem.
 4. Można robić krótkie przerwy na ruch w trakcie lekcji.

Nadmierna impulsywność

 1. Jeśli zapytamy dziecko nadmiernie impulsywne o reguły zachowania w szkole to okaże się, że zna ich bardzo wiele. Jednak w konkretnej sytuacji, to samo dziecko, będzie miało trudności z ich zastosowaniem, ponieważ działa szybko, impulsywnie i o nich nie pamięta. Jeśli takie zachowania nie zaburzają prowadzenia lekcji, może je zignorować.
 2. Dzieci z ADHD dobrze panują nad swoją impulsywnością, jeśli odpowiednio często przypomina im się o obowiązujących zasadach. Można to robić w formie słownej, obrazkowej lub dźwiękowej.
 3. Osoby z ADHD mają problem z wybraniem spośród wielu bodźców jednego najważniejszego. Polecenia, wydawane wszystkim uczniom w klasie na sali gimnastycznej czy na wycieczce, warto powtórzyć takiemu dziecku i sprawdzić czy je dobrze zrozumiało.
 4. Polecenia wydawane dziecku powinny dotyczyć tego, co ma zrobić zamiast tego, czego ma nie robić.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to zaburzenie przewlekłe mogące w znaczący sposób wpłynąć na dalsze losy dziecka. Stałe i konsekwentne wsparcie terapeutyczne nie sprawi, co prawda, że objawy znikną. Jednak znacznie poprawi funkcjonowanie dziecka i będzie zapobiegać rozwojowi nowych powikłań – zaburzeniom zachowania, zaburzeniom opozycyjno–buntowniczym czy depresyjnym.

Autor: Maria Kulpa, Psycholog

Zapisz się na nasz newsletter bloga „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Przeczytaj także

Po czym poznać że dziecko jest zaniedbane
Nauczyciel, Dyrektor, Rodzic

Po czym poznać, że dziecko jest zaniedbane?

Niestety form zaniedbania jest wiele i czasem trudno określić, czy mamy z nim do czynienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co powinno być alarmujące oraz jakie formy zaniedbania mogą wystąpić.

dotacja na podręczniki wsip 2023
Dyrektor, Nauczyciel

Dotacja na podręczniki dla szkół. Czy są zmiany w roku 2023?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zamówieniu dotacyjnym. W tekście odpowiadamy, jak złożyć zamówienie dotacyjne na podręczniki, ile przysługuje dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe na jednego ucznia oraz jakie terminy obowiązują w roku 2023.

Jak reagować gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka
Nauczyciel, Dyrektor, Rodzic

Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka?

Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości, które naruszają równe prawa i swobody dzieci oraz zakłócają ich optymalny rozwój. Nie możemy więc stać się częścią spirali okrucieństwa.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Korzystam z serwisu jako:
Uczeń (od 16. roku życia)
Rodzic
Nauczyciel
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku