Języki obce

Materiały uzupełniające

nowa oferta szkoła podstawowa

icon

Zapewnij sobie dostęp do serwisów WSiP

Jeśli chcesz mieć pełny dostęp do serwisów i materiałów WSiP zarejestruj się u nas! Każdy nauczyciel może teraz korzystać z naszych serwisów. Potrzebujemy tylko Twojego oświadczenia, gdzie pracujesz oraz jakich przedmiotów uczysz.

Pobierz oświadczenie

Repetytoria i arkusze do egzaminu ósmoklasisty 2024!

Postaw na skuteczne uzupełnienie, powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy po okresie nauki zdalnej!

Dowiedz się więcej

Niezbędnik w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty!

Garść aktualnych informacji o egzaminie ósmoklasisty dla nauczyciela, ucznia i rodzica. Porcja ważnych wiadomości w jednym miejscu.

Postaw na skuteczną naukę!

Przejdź do strony

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oferują nauczycielom nowoczesne materiały do wszystkich przedmiotów szkoły podstawowej dla klas 4-8, tj.: język polski, matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wos, edb, język niemiecki i język rosyjski.

Podręczniki dla szkoły podstawowej

Podręczniki dla klas 4-8 zostały przygotowane przez najlepszych ekspertów, doświadczonych autorów i redaktorów. W publikacjach duży nacisk położono na odniesienia do sytuacji z życia codziennego, które pomagają uczniom w przyswojeniu i zrozumieniu zagadnień. Nasze podręczniki dla szkoły podstawowej bogate są w ilustracje, zdjęcia, wykresy oraz schematy, ułatwiające opanowanie nowych treści. Dzięki ciekawej tematyce i atrakcyjnej formie wizualnej, umożliwiają uczniom poznanie danej problematyki  i naprowadzają na właściwe rozwiązania. W ten sposób proces uczenia się jest efektywniejszy.

Obejrzyj fragmenty podręczników dla klas 4-8.

Zeszyty ćwiczeń

Zeszyty ćwiczeń dla klas 4-8 zawierają zróżnicowane pod względem formy i poziomu trudności zadania oraz zestawy powtórzeniowe, pomocne w nauce analizowania i interpretacji informacji. Większość zeszytów ćwiczeń do szkoły podstawowej jest ściśle skorelowanych z podręcznikiem dla danej klasy, co sprzyja usystematyzowaniu wiedzy.

Publikacje uzupełniające i pomoce demonstracyjne

Rozbudowana oferta materiałów dodatkowych to pomoc w przyswajaniu i powtarzaniu informacji - szczególnie po okresie nauki zdalnej. Zbiory zadań do szkoły podstawowej są doskonałym uzupełnieniem podręcznika, a zeszyty lekturowe stanowią wsparcie w procesie analizowania i interpretacji obowiązkowych, jak również wielu uzupełniających lektur z nowej podstawy programowej. W ofercie WSiP znaleźć można także ćwiczenia redakcyjne, zawierające najważniejsze informacje teoretyczne oraz praktyczne wskazówki, atlasy - zbiór czytelnych zdjęć, rysunków, map, funkcjonalnych infografik i schematów, ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie treści. Warto zwrócić uwagę na Stację Edukacja, która umożliwia indywidualizację nauczania, przez co jest dobrym materiałem do wprowadzenia nowego tematu lub podsumowania skomplikowanych zagadnień. Dzięki nowatorskim materiałom: folii dekodującej obraz, folii imitującej ruch czy okularów 3D jest polecana dla uczniów ze SPE.

Praktyczne pomoce demonstracyjne dostępne w naszym e-sklepie (zestawy map ściennych, plansze edukacyjne, magnetyczna oś czasu do historii czy magnetyczna budowa ciała człowieka), będą znakomitym wyposażeniem pracowni szkolnych i zachęcą uczniów do aktywnej pracy na zajęciach.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Repetytoria i arkusze ósmoklasisty z odpowiedziami oraz aplikacja ZDASZ.TO do języka polskiego i matematyki to nowości, które zapewnią gruntowne omówienie wszystkich tematów i zagadnień wymaganych na obowiązkowym egzaminie ósmoklasisty.

Arkusze egzaminacyjne są przygotowane przez doświadczonych ekspertów i dostosowane do nowych wymagań obowiązujących na państwowym egzaminie. Zamieszczone na końcu schematy oceniania oraz diagram podsumowujący wyniki, umożliwiają samoocenę zdobytej wiedzy oraz wizualizują stopień przygotowania do egzaminu. Pozwolą one określić obszary wymagające wyćwiczenia oraz pomogą w zaplanowaniu harmonogramu powtórek.

Repetytoria przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty zawierają wiele schematów, infografik oraz skecznotek, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie materiału. Na początku publikacji zamieszczony jest test diagnozujący, który pozwoli na samodzielne sprawdzenie aktualnego poziomu wiedzy.

Poznaj szczegółowe informacje o najnowszych produktach.

Oprócz oferowanych przez nas repetytoriów do egzaminu ósmoklasisty, w procesie uczenia się pomocne okazać się mogą sprawdzone wskazówki autora bestsellerowej książki „Włam się do mózgu”, Radka Kotarskiego. Jego porady ułatwią uczniom uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak planować powtórki? Gdzie się uczyć? Jak notować? Jak zapamiętywać? Czy czytanie na głos pomaga w nauce?

Obejrzyj film i poznaj skuteczne metody nauki.

EDURANGA – innowacyjna platforma edukacyjna

EDURANGA - serwis przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. Zapewnia dostęp do e-podręczników i e-ćwiczeń do szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wos-u, edb, języka niemieckiego i języka rosyjskiego, uporządkowanych według podstawy programowej. Umożliwia komunikację między nauczycielem a uczniami, np. wygodne zadawanie prac domowych czy przesyłanie plików. WSiPnet.pl to doskonałe wsparcie podczas nauki zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.

Klub Nauczyciela na eduranga.pl - profesjonalne, aktualizowane na bieżąco pomoce do wszystkich cykli WSiP szkoły podstawowej, niezbędna do codziennej pracy dokumentacja (m.in. program nauczania, rozkłady materiału, przedmiotowy system oceniania), a także inne pomoce (m.in. scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, testy). To znakomite wsparcie w pracy nauczyciela szkoły podstawowej klas 4-8, oszczędzające czas dzięki możliwości pobrania i wydrukowania potrzebnych materiałów. W Klubie Nauczyciela na eduranga.pl znajdują się również multimedia WSiP.

Generator sprawdzianów i kartkówek na eduranga.pl dla szkół podstawowych do przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, język polski, historia, przyroda, biologia, geografia, język niemiecki. Narzędzie to umożliwia wygenerowanie sprawdzianu  dla kilku grup z kluczem odpowiedzi i schematem oceniania w zaledwie kilka minut. Aby lepiej dostosować klasówkę do swoich potrzeb, istnieje możliwość wymiany, zmiany kolejności lub dodania nowych zadań. Wszystkie ćwiczenia zostały opracowane przez doświadczonych pedagogów i metodyków współpracujących z WSiP.

Pakiety lekcyjne na eduranga.pl są przeznaczone dla nauczycieli i uczniów. Metodyczne wsparcie dla szkoły podstawowej w nauce zdalnej lub hybrydowej. Na uwagę zasługuje intuicyjny układ materiałów - z czytelnym podziałem na klasy, przedmioty, cykle i lekcje, jak również różnorodność propozycji - od obszernych fragmentów podręcznika, przez e-ćwiczenia i karty pracy, webinary, po gotowe sprawdziany i testy.

Diagnoza z plusem - zestaw profesjonalnych diagnoz na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania, a także dostęp do arkuszy z Próbnego egzaminu ósmoklasisty z WSiP. Arkusze do egzaminu ósmoklasisty są przygotowane przez kadrę ekspertów i dostosowane do nowych wymagań obowiązujących na państwowym egzaminie. Raporty z wynikami pozwolą określić stan wiedzy ucznia oraz pomogą w opracowaniu harmonogramu powtórek.

MULTIMEDIA

WSiP daje możliwość nowoczesnej i interaktywnej nauki poprzez różnorodną ofertę multimedialną.

Multibooki do większości przedmiotów to elektroniczne wersje podręczników do klas 4-8, wzbogacone o ilustracje przedstawiające temat, filmy, dzięki którym łatwiej uczniom zrozumieć zagadnienie, teksty źródłowe czytane przez lektora oraz pokazy slajdów.

Atlasy multimedialne ułatwią indywidualizację procesu nauczania w szkole podstawowej. Dodatkowe filmy i galerie ilustracji, mapy z opisami, schematy i infografiki poszerzają omawiane zagadnienia, dzięki czemu są doskonałym sposobem na urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Plansze interaktywne to idealne narzędzie do wprowadzania nowego materiału i wyjaśniania trudniejszych treści, a także skuteczne wsparcie podczas powtórek.

Laboratorium pozwoli poszerzyć wiedzę dzięki filmom edukacyjnym z udziałem Radka Brzózki i dr Moniki A. Koperskiej. Możliwość interaktywnego przeprowadzania doświadczeń przez młodzież to sposób na aktywną pracę i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi uczniów szkół podstawowych.

Filmoteka to zestaw filmów edukacyjnych do języka polskiego historii, ułatwiających realizację materiału oraz zrozumienie trudniejszych zagadnień z podstawy programowej szkoły podstawowej 4-8.