Język angielski do edukacji wczesnoszkolnej

Publikacje do nauki języka angielskiego w ofercie dotacyjnej WSiP

Wszystkie publikacje można zamówić z dotacji na stronie zamow.wsip.pl

Wydawnictwo Pearson

 

nr dopuszczenia MEN:
819/1/2017, 819/2/2018

 

Wydawnictwo Oxford

Wydawnictwo Macmillan

Wydawnictwo WSZ PWN

Wydawnictwo Express Publishing