Szkoła podstawowa - oferta WSiP do nowej podstawy programowej

Publikacje WSiP dla klas 1-8 szkoły podstawowej zostały przygotowane przez ekspertów WSiP. Nowoczesne podręczniki, e-podręczniki i materiały ćwiczeniowe WSiP zostały w każdym szczególe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
Nowa oferta WSiP w pełni odpowiada wymaganiom nowej podstawy programowej i wszystkim założeniom, jakie przewiduje reforma edukacji.
Podręcznikićwiczenia dla uczniów kontynuujących naukę w starym systemie oświatowym, to sprawdzone rozwiązania edukacyjne, cieszące się ogromną popularnością wśród tysięcy nauczycieli i uczniów.

Poznaj ofertę WSiP
dla edukacji wczesnoszkolnej

Oferta dla klas 1-3

Poznaj ofertę WSiP
dla szkoły podstawowej 4-8

Oferta dla klas 4-8

Fragmenty podręczników

Zobacz fragmenty publikacji ze wszystkich segmentów.

Plansze interaktywne

Najnowsze, nowoczesne, multimedialne publikacje WSiP do edukacji wczesnoszkolnej
i szkoły podstawowej!

Serwisy dla nauczyciela

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oferują szeroki wybór podręczników i ćwiczeń do nowej szkoły podstawowej, w klasach 1-8 (nowa podstawa programowa). WSiP posiada w swojej ofercie ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej, oraz podręczniki, e-podręczniki i ćwiczenia do następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, muzyka, plastyka, informatyka, wos, język niemiecki, język rosyjski. Każdy nauczyciel wybierający cykl WSiP może liczyć na wsparcie w procesie nauczania, oferujemy przedmiotowe rozkłady materiału, pomoce naukowe, generator kart pracy, scenariusze lekcji, kompozytor klasówek i generator sprawdzianów klasowki.pl, plansze interaktywne, e-podręczniki i e-ćwiczenia na WSiPnet.pl.  Zachęcamy do korzystania z podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.