Szkoła podstawowa - oferta WSiP do nowej podstawy programowej

Publikacje WSiP dla klas 1-8 szkoły podstawowej zostały przygotowane przez ekspertów WSiP. Nowoczesne podręczniki, e-podręczniki i materiały ćwiczeniowe WSiP zostały w każdym szczególe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
Nowa oferta WSiP w pełni odpowiada wymaganiom nowej podstawy programowej i wszystkim założeniom, jakie przewiduje reforma edukacji.
Podręcznikićwiczenia dla uczniów kontynuujących naukę w starym systemie oświatowym, to sprawdzone rozwiązania edukacyjne, cieszące się ogromną popularnością wśród tysięcy nauczycieli i uczniów.

Poznaj ofertę WSiP
dla szkoły podstawowej 1-3

Oferta dla klas 1-3

Poznaj ofertę WSiP
dla szkoły podstawowej 4-8

Oferta dla klas 4-8

Zamówienia szkolne. Oferta na rok szkolny 2023/2024!

Podręczniki, materiały ćwiczeniowe i inne materiały edukacyjne dostępne online na platformie https://zamow.wsip.pl

Zamów dla szkoły

NOWE repetytoria i arkusze do egzaminu ósmoklasisty 2023!

Postaw na skuteczne uzupełnienie, powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy po okresie nauki zdalnej!

Dowiedz się więcej

Przeprowadź diagnozę z WSiP!

Poznaj nowy serwis Diagnoza z plusem. W jednym miejscu diagnozy do próbnych egzaminów i przedmiotowe wraz z niezbędną dokumentacją. Nowa, intuicyjna aplikacja do wprowadzania wyników ułatwi sprawdzanie diagnozy, a raporty dla ucznia i klasy pozwolą porównać wyniki.

Sprawdź

Plansze interaktywne

Najnowsze, nowoczesne, multimedialne publikacje WSiP do edukacji wczesnoszkolnej
i szkoły podstawowej!

Fragmenty podręczników

Zobacz fragmenty publikacji ze wszystkich segmentów.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne stworzyły kompleksową ofertę edukacyjną do szkoły podstawowej, która w pełni odpowiada założeniom obowiązującej podstawy programowej, oraz gwarantuje materiały na najwyższym poziomie. Publikacje, przygotowane przez doświadczony zespół ekspercki, od lat cieszą się popularnością wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce.

Wśród publikacji dedykowanych uczniom klas 1-8 szkoły podstawowej, znajdziemy podręczniki i zeszyty ćwiczeń - również w formie e-podręczników oraz e-ćwiczeń, łatwo dostępnych dzięki umieszczeniu zasobów online. Dodatkowo, do dyspozycji uczniów i nauczycieli, oddajemy bogatą ofertę uzupełniającą, na którą składają się edukacyjne gry i zabawy dydaktyczne dla najmłodszych uczniów, atrakcyjne pomoce demonstracyjne wspierające pracę nauczyciela, dodatkowe zbiory zadań do szkoły podstawowej czy różnorodne karty pracy.

Poza tradycyjnymi materiałami, nauczyciele korzystający na co dzień z podręczników do szkoły podstawowej wydawnictwa WSiP, otrzymują dostęp do intuicyjnych serwisów internetowych. Znajdą tam setki gotowych propozycji i materiałów dodatkowych ze wszystkich edukacji i przedmiotów, profesjonalną dokumentację metodyczną, diagnozy, multimedia czy scenariusze lekcji. Wygodny podział na klasy, cykle i dostępne zasoby, umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych materiałów.

E- podręczniki, znajdujące się w serwisach, oraz różnorodne e-ćwiczenia do szkoły podstawowej, pozwalają na sprawną organizację pracy i lekcji, również w warunkach nauki hybrydowej i zdalnej.

Edukacja wczesnoszkolna

Dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej proponujemy dwa fanatyczne cykle - Nowi Tropiciele oraz Szkolni Przyjaciele, opracowane i przygotowane z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Każda z tych serii, to starannie skomponowany materiał dydaktyczny, na który składają się podręczniki, zeszyty ćwiczeń i szereg materiałów uzupełniających.

Wszystkie podręczniki z serii Nowi Tropiciele i Szkolni Przyjaciele do klas 1-3 szkoły podstawowej, poza tradycyjnym wydaniem, są również dostępne w formie e-podręczników oraz bardziej zaawansowanych multibooków dla nauczycieli. Treści, oparte na sprawdzonych i skutecznych metodach nauczania, wprowadzają dzieci w świat edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Zeszyty ćwiczeń do szkoły podstawowej oraz odpowiadające im e-ćwiczenia, to zróżnicowane pod względem treści i poziomu zadania, które pozwolą rozwijać i doskonalić umiejętności nabywane podczas lekcji.

Skuteczność zastosowanych podczas trzech lat nauki metod i materiałów, warto zweryfikować przystępując z uczniami do Testu trzecioklasisty. To nieobowiązkowy, lecz bardzo cenny sprawdzian, podsumowujący ich wiedzę i przygotowanie do kolejnego etapu nauki. W prosty sposób pozwala zweryfikować wypracowane przez dzieci umiejętności oraz wskazuje te obszary edukacyjne, które wymagają powtórzenia i utrwalenia przed promocją do klasy 4. Nauczyciele mają również do dyspozycji pakiet treningowy z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności. Będzie on doskonałym wstępem przed przystąpieniem do testu właściwego.

Szkoła podstawowa, klasy 4-8

W ofercie edukacyjnej skierowanej do nauczycieli i uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, znajdują się nowoczesne materiały do przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, historia, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wos, edb, język niemiecki i język rosyjski.

Podręczniki do szkoły podstawowej, do starszych klas, to nie tylko odpowiedź na zagadnienia wynikające z podstawy programowej. Treści i tematy, bogate w ilustracje, schematy czy tabele ułatwiają przyswajanie dużej ilości materiału oraz pomagają uczniom opanować i rozumieć nowopoznane zagadnienia, dzięki licznym odniesieniom do sytuacji z życia codziennego.

Większość podręczników przedmiotowych, które uzyskały aprobatę Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest dostępnych również w formie e-podręczników, do których wygodny dostęp gwarantuje posiadanie konta w serwisach WSiP.

Zeszyty ćwiczeń do szkoły podstawowej, w większości przedmiotów ściśle skorelowane tematycznie z podręcznikami, zawierają urozmaicone propozycje zadań o różnym poziomie trudności. Dodatkowo, w serwisie WSiPnet.pl są dostępne elektroniczne ćwiczenia uporządkowane według podstawy programowej pozwalające wyćwiczyć wszystkie wymagane umiejętności.

Na uwagę zasługuje również rozbudowana oferta materiałów dodatkowych, dostępna zarówno w formie publikacji drukowanych, jak i zasobów online. Doskonałym uzupełniniem materiałów cyklowych będą zbiory zadań do szkoły podstawowej, atlasy, Stacja Edukacja czy lubiane przez uczniów Zeszyty lekturowe.

Wśród zbiorów multimedialnych, do dyspozycji nauczycieli i ich uczniów są również materiały interaktywne. Do większości przedmiotów, nauczyciel ma do dyspozycji multibooki, czyli e-podręczniki wzbogacone o dodatkowe ilustracje, nagrania czy filmy. Poza tym, wyjątkowo atrakcyjnymi pomocami i ułatwieniem przy wprowadzaniu trudnych zagadnień, będą multimedialne atlasy, plansze interaktywne, filmy edukacyjne czy interaktywne doświadczenia do chemii i fizyki.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Nowością w ofercie, dedykowaną przede wszystkim uczniom klas 7-8 szkoły podstawowej, są materiały przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka polskiego. To najnowsze na rynku publikacje do egzaminu ósmoklasisty, napisane już po ogłoszeniu wymagań egzaminacyjnych CKE w grudniu 2020 r.

Repetytorium to kompendium wiedzy z zakresu całej szkoły podstawowej, niezbędne do uporządkowania wiadomości, wyrównania deficytów po nauce zdalnej oraz powtórek i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Napisane przez ekspertów edukacyjnych i egzaminatorów, zostały dostosowane do percepcji współczesnego ucznia. Publikacje, zawierają także praktyczne wskazówki i porady, dotyczące metod uczenia się, liczne testy, zadania, przykłady. A wszystko przygotowane w oparciu o podstawę programowa i wymagania CKE.

Arkusze i odpowiedzi to zbiór ponad 200 zadań egzaminacyjnych, do języka polskiego i matematyki, zebranych w 10 pełnowymiarowych arkuszy, przygotowanych i opracowanych zgodnie z założeniami CKE. Wszystkie zadania odpowiadają założeniom podstawy programowej. To doskonały sposób na praktyczne sprawdzenie wiedzy zdobytej w szkole oraz na zapoznanie uczniów ze specyfiką egzaminu ósmoklasisty.

Nowością, a zarazem doskonałym uzupełnieniem treści zgromadzonych w repetytoriach i arkuszach, dedykowaną uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej jest również serwis ZDASZ.TO. W prosty i nienużący sposób, pozwoli ona przygotować się do egzaminu z języka polskiego i matematyki przy użyciu smartfonu, tabletu czy komputera. Aplikacja zapewnia łatwy dostęp do:

  • filmów i animacji,
  • interaktywnych quizów i testów,
  • zestawu zadań egzaminacyjnych,
  • wyszukiwarki pojęć,
  • modułu do tworzenia własnych notatek,
  • mobilizujących wyzwań i grywalizacji dla uczniów,
  • kalendarza z powiadomieniami, przypomnieniami i fiszkami

Serwisy internetowe

Nauka zdalna - serwis dla nauczycieli i uczniów, będący ogromnym wsparciem w czasie nauki hybrydowej i zdalnej. Znajdują się tam e-podręczniki oraz e-ćwiczenia do wszystkich klas, cykli i przedmiotów. Dodatkowo, nauczyciele znajdą tam różnorodne multimedia i interaktywne ćwiczenia, które pomogą urozmaicić każdą lekcje, skupiając uwagę uczniów na omawianych tematach.

WSiPnet - serwis stworzony z myślą o uczniach i nauczycielach, umożliwiający im wzajemną komunikację i przesyłanie prac domowych czy plików. Zapewnia dostęp do e-podręczników z: języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wos-u, edb, języka niemieckiego i języka rosyjskiego oraz e-ćwiczeń do szkoły podstawowej uporządkowanych według podstawy programowej.

Klub Nauczyciela Uczę.pl - zbiór pomocy i materiałów metodycznych, niezbędnych w pracy każdego nauczyciela. Scenariusze zajęć, programy nauczania czy schematy oceniania, pozwolą na profesjonale przegotowanie się do zajęć. Poza tym, w serwisie znajdują się setki kart pracy, testy, sprawdziany oraz bogata obudowa multimedialna - począwszy od multibooków do wszystkich klas szkoły podstawowej, poprzez rozmaite filmy edukacyjne, multimedialne atlasy oraz interaktywne ćwiczenia.

Diagnoza z plusem - profesjonalne diagnozy na rozpoczęcie, śródroczne oraz na zakończenie kolejnych etapów nauki w szkole podstawowej. Wśród materiałów, znajdują się również arkusze pozwalające przeprowadzić test trzecioklasisty oraz próbny egzamin ósmoklasisty. Raporty, zarówno indywidulane oraz dla całych klas i szkół, pozwolą na bieżąco kontrolować poziom wiedzy uczniów oraz opracować możliwie najlepszy plan dalszej pracy dydaktycznej.

Klasówki.pl - generator klasówek i sprawdzianów dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, do przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki i chemii. Narzędzie umożliwia generowanie unikalnych kartkówek czy sprawdzianów, z gotowym kluczem odpowiedzi i schematem oceniania.