Język polski - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

Doświadczenie i wiedza - nauka języka polskiego w szkole podstawowej z publikacjami WSiP!

Nauka języka ojczystego to naturalny proces w rozwoju dziecka. Początkowo odbywa się w środowisku rodzinnym, a następnie edukacją młodego człowieka zajmuje się szkoła. Już od 4 klasy szkoły podstawowej uczeń uczęszcza na lekcje języka polskiego. W trakcie zajęć poznaje utwory literackie, wzbogaca zasób słownictwa oraz uczy się tworzenia krótszych i dłuższych form wypowiedzi. W pogłębianiu wiedzy uczniom towarzyszy dedykowany do danej klasy podręcznik do języka polskiego. Publikacje oferowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne są nie tylko ciekawe wizualnie i zgodne z podstawą programową, ale również  bogate w treść.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do języka polskiego w szkole podstawowej.

Podręczniki do języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych podzieliliśmy na pięć cykli wydawniczych: dwa do klas 4-6 i trzy dla siódmo- i ósmoklasistów. W dwóch pierwszych cyklach, dedykowanych uczniom młodszych klas,  nauczyciele znajdą garść pomysłów na niezwykłe lekcje języka polskiego. Podręcznik Jutro pójdę w świat oprócz nauki ortografii i gramatyki wprowadza ucznia w świat literacko-kulturowy. W publikacji zamieściliśmy liczne teksty kulturowe, reprodukcje dzieł malarskich, ćwiczenia redakcyjne oraz wskazówki do tworzenia różnych form wypowiedzi. Wszystkie niezbędne materiały dostępne są w jednej książce. Z podręcznikiem skorelowany jest zeszyt ćwiczeń do języka polskiego do szkoły podstawowej. W publikacji część dotycząca kształcenia językowego posiada własną szatę kolorystyczną, a każda dziedzina wiedzy ma swój odrębny rozdział.

Cykl Słowa z uśmiechem obejmuje nauczanie literacko-kulturowe i językoznawcze rozdzielone na dwa podręczniki. Taki podział pozwala nauczycielowi na swobodny dostęp do danych treści, a także indywidualizację nauczania. Podręcznik do języka polskiego do szkoły podstawowej zachwyca doborem tekstów literackich i ciekawą szatą graficzną - zadania są prezentowane w formie diagramów, rysunków i łamigłówek. Co niezwykle ważne, zagadnienia gramatyczne, które często uczniom sprawiają największą trudność, są opracowane w przyjazny i zrozumiały sposób. Tu także zeszyt ćwiczeń  do języka polskiego do szkoły podstawowej  jest przedłużeniem podręcznika, zwłaszcza części językowej. Zadania, w nim występujące, mają utrwalać umiejętność poprawnego pisania - interpunkcji i ortografii.

Dla uczniów klas 7-8 proponujemy serię wydawniczą Bliżej słowa, gdzie treści literacko-kulturowe przeplatają się z wiedzą językoznawczą. Podręcznik ma zachęcać uczniów do pogłębiania pasji czytelniczej oraz uczyć interpretacji tekstu. Jest bogato ilustrowany, co zwiększa jego wartość estetyczną. Wszelkie polecenia odnoszą się do tekstów kultury, dzięki czemu język polski staje się interdyscyplinarną dziedziną naukową, która czerpie z filozofii, historii, sztuki i muzyki. Kompatybilny z podręcznikiem zeszyt ćwiczeń do języka polskiego do szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia opisowe, testowe i te z wykorzystaniem tekstów źródłowych.

Nieco inną propozycją do nauki języka polskiego w szkole podstawowej jest cykl Świat w słowach i obrazach. Tu też mamy do czynienia z kształceniem literacko-kulturowym, ale naukę o języku wyodrębniono w oddzielnym podręczniku Gramatyka i stylistyka. Ten osobny podręcznik do kształcenia językowego pozwala nauczycielowi na indywidualizację nauczania. Pedagog może wybrać dogodny dla uczniów moment na omawianie treści dotyczących gramatyki. Podręcznik do języka polskiego Świat w słowach i obrazach posiada genologiczny układ tekstów, co oznacza, że są one pogrupowane zgodnie z konwencjami i gatunkami literackimi. Niezbędne fragmenty lektur znajdują się w podręczniku, uczniowie mają zatem łatwy dostęp do lektur ujętych w podstawie programowej. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego jest skorelowany z podręcznikiem Gramatyka i stylistyka. Nie obejmuje on tematów z kształcenia literackiego i kulturowego.

Cykl Myśli i słowa został opracowany jako połączenie klasycznych dzieł literackich ze współczesną prozą i poetyką, jak i tekstami kultury. To innowacyjne podejście zostało uhonorowane nagrodą BELMA 2016 na Targach Edukacyjnych we Frankfurcie. Podręcznik do szkoły podstawowej zachęca do czytelnictwa, ale też kładzie szczególny nacisk na umiejętność tworzenia spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. W tym cyklu nie ma skorelowanego z podręcznikiem zeszytu ćwiczeń. Zachęcamy jednak do korzystania z zeszytu ćwiczeń Gramatyka i stylistyka.

Naukę w szkole podstawowej wieńczy egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. WSiP wspiera uczniów w przygotowaniach do tego egzaminu, dlatego opracowaliśmy Repetytorium ósmoklasisty oraz Arkusze i odpowiedzi.Repetytorium uczeń znajdzie fragmenty tekstów literackich, czytelne wyróżnienia, infografiki i sketchnotki, co ułatwia zapamiętywanie treści. Z kolei dzięki zestawom arkuszy egzaminacyjnych sprawdzi poziom wiedzy. W Arkuszach jest dodatkowo materiał ekstra - Tworzenie form wypowiedzi. Krok po kroku pokazujemy, na co zwrócić uwagę, pisząc rozprawkę, list czy ogłoszenie. Pewne treści dostępne w Repetytorium uczeń może odnaleźć, logując się w serwisie Zdasz.to. Serwis jest bardzo intuicyjny w obsłudze, a oprócz quizów językowych, filmoteki i animacji jest również sekcja egzaminacyjna z testami. Pomoce naukowe WSiP ułatwiają naukę!

W swojej bogatej ofercie wydawniczej mamy także publikacje uzupełniające, m.in. Zeszyty lekturowe, Ćwiczenia redakcyjne, Słownik ortograficzny dla klas 4-6 czy Poznajemy lektury. Vademecum do klas 4-6. W publikacjach są omówione lektury z podstawy programowej, co pozwala uczniom na całościowe poznanie kontekstu literackiego. Dopełnieniem oferty są kolorowe plansze interaktywne (zbiór 120 plansz z języka polskiego), które można wyświetlić w trakcie lekcji na komputerze lub za pomocą projektora. Aby wzbogacić lekcje języka polskiego, polecamy pomoc edukacyjną Stacja Edukacja do klasy 4 i 7. Treści są tu podane w atrakcyjny sposób, np. filmy i animacje ukryte są pod kodami QR, w publikacji można również spotkać ruchome obrazy i grafiki trójwymiarowe.

Idąc z duchem czasu, uruchomiliśmy kilka platform edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

WSiPnet.pl to serwis z dostępem do e-podręczników do języka polskiego i e-zeszytów ćwiczeń do szkoły podstawowej. Publikacje te są cyfrowym odzwierciedleniem papierowych wersji podręcznika.

Klubie Nauczyciela Uczę.pl cyklicznie udostępniamy materiały wspierające pedagogów w codziennej pracy, m.in. scenariusze lekcji, karty pracy do języka polskiego, multimedia, multibooki i testy z odpowiedziami dla szkół podstawowych.

Nauka Zdalna daje dostęp uczniom i nauczycielom do e-podręczników do języka polskiego i materiałów dodatkowych. To nauka na odległość, w ciągłym kontakcie ze szkołą.

Diagnoza z plusem to skarbnica bieżących i archiwalnych egzaminów z języka polskiego. Narzędzie pozwala sprawdzić poziom wiedzy uczniów, dzięki przeprowadzeniu diagnozy na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauki.