Język polski – podręczniki, ćwiczenia

 • Jutro pójdę w świat
  nr dopuszczenia MEN: kl. 4 – 868/1/2017, kl. 5 – 868/2/2018

  Klasyczne rozwiązanie, cenione przez nauczycieli. Wszystkie materiały zawsze pod ręką, w jednym podręczniku do literatury i zagadnień językowych. Jutro pójdę w świat to możliwość obcowania z różnorodnymi tekstami kultury – literaturą, reprodukcjami, zdjęciami. Dowiedz się więcej o Jutro pójdę w świat.

 • Słowa z uśmiechem
  nr dopuszczenia MEN: kl. 4 – 861/1/2017, 861/2/2017, kl. 5 – 861/3/2018, 861/4/2018

  Z wyjątku robimy regułę. Rozdzielone nauczanie literacko–kulturowe od językowego, najlepsze teksty literackie, ułożone w kręgach tematycznych i przystępny, zrozumiały język przekazu w nauce gramatyki, to tylko kilka wyjątkowych cech Słów z uśmiechem. Dowiedz się co więcej czeka Cię podczas pracy z cyklem.

 • Bliżej słowa
  nr dopuszczenia MEN: kl. 7 – 861/7/2017, kl. 8 – 861/8/2018

  Wygodny w pracy podręcznik, przeplatający treści literacko-kulturowe z nauką o języku, wspiera rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wyjątkowy dobór tekstów literackich. Czytelne wyodrębnienie zagadnień z nauki o języku, nacisk na tworzenie spójnych wypowiedzi i polecenia o różnym stopniu trudności, pomagają w pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów.

 • Świat w słowach i obrazach
  nr dopuszczenia MEN:
  kl. 7 – 868/4/2017, kl. 8 – 865/5/2018, Gramatyka i stylistyka kl. 7 – 865/6/2017, Gramatyka i stylistyka kl. 8 – 865/7/2018

  Uporządkowany układ podręczników – osobny do nauczania literacko-kulturowego i nauki o języku – pomaga dostosować tempo pracy do preferencji nauczyciela. Realizację nowej podstawy programowej gwarantuje uporządkowanie tekstów według rodzajów i konwencji literackich.

 • Myśli i słowa
  nr dopuszczenia MEN: kl. 7 – 895/1/2017, kl. 8 – 895/2/2018

  Zaprzyjaźnia z klasykami. Teksty literackie z kanonu literatury polskiej i światowej w układzie chronologicznym opatrzono współczesnym kontekstem kulturowym. Pozwala to dostrzegać ciągłość rozwoju kultury i uczy świadomego odbioru literatury. Cykl przygotowuje uczniów do rozsądnego poruszania się w świecie nowych technologii. Dowiedz się czego jeszcze możesz oczekiwać po podręczniku.

 • Repetytoria i Arkusze egzaminacyjne to dwie publikacje stworzone z myślą o uczniach szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.
  Umożliwiają powtórzenie materiału z zakresu klas 4-8. Sprawdzają stopień przygotowania do egzaminu i oswajają uczniów z jego formułą. Uwzględniają wymagania zawarte w podstawie programowej, a także założenia zapisane w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Jutro pójdę w świat proponuje sprawdzone rozwiązania dydaktyczne. To klasyka w najlepszym wydaniu – literatura i nauka o języku w jednym. Podręcznik jest przystępny dla dziecka, ułatwia porządkowanie wiedzy i wpływa na kształtowanie postaw uczniów. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet.pl!

 • Słowa z uśmiechem to cykl dla najmłodszych dzieci. Jego wyjątkowa struktura, czyli wyodrębnienie treści kształcenia literackiego i językowego, pozwala nauczycielowi skupić się na konkretnym zagadnieniu – z zakresu nauczania literackiego lub nauki o języku. Zeszyt ćwiczeń dołączony do cyklu zawiera zadania ortograficzne i interpunkcyjne o różnym poziomie trudności, w atrakcyjnej formie. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów na Uczę.pl. Publikacja ma wersję elektroniczną w serwisie WSiPnet.pl!

Polecamy dla nauczycieli i uczniów