Matematyka – podręczniki, ćwiczenia

 • Matematyka
  nr dopuszczenia MEN: kl. 4 – 832/1/2017, kl. 5 – 787/2/2018, kl. 7 – 832/4/2017, kl. 8 – 832/5/2018

  Nauka przez działanie! W klasie 4 łagodne przejście do drugiego etapu nauczania jest możliwe dzięki poleceniom sformułowanym w prostym języku, czytelnym grafikom, grom, łamigłówkom i miniprojektom. Podręcznik do kl. 7. zawiera wiele zadań do stopniowego treningu umiejętności.

 • Matematyka wokół nas
  nr dopuszczenia MEN: kl. 4 – 787/1/2017, kl. 5 – 787/2/2018, kl. 7 – 787/4/2017,
  kl. 8 – 787/5/2018

  Klasyczne nauczanie matematyki. Podręcznik, któremu zaufały tysiące nauczycieli, teraz dostosowany do realizacji wymagań nowej podstawy programowej. Opiera się na lubianym schemacie: wprowadzenie-przykład-zadanie, dzięki czemu teoria wprowadzana jest łagodnie i zrozumiale dla ucznia.

 • Repetytoria i Arkusze egzaminacyjne to dwie publikacje stworzone z myślą o uczniach szkoły podstawowej przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.
  Umożliwiają powtórzenie materiału z zakresu klas 4–8. Sprawdzają stopień przygotowania do egzaminu i oswajają uczniów z jego formułą. Uwzględniają wymagania zawarte w podstawie programowej, a także założenia zapisane w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Matematyka z pomysłem stosuje nowoczesne metody, gry, projekty i ciekawostki, pokazuje praktyczne zastosowania matematyki. Cykl ma strukturę sprzyjającą nauce, zaciekawia i rozwija. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania o różnym stopniu trudności i różnej formie: otwarte i zamknięte, wykorzystujące rozmaite formy przekazu (np. mapy, schematy, tabele). Publikacja ma także wersję elektroniczną. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i do generatora sprawdzianów Klasówki.pl.

 • Matematyka 2001 uczy samodzielnego myślenia i sprawia, że nauka może być prawdziwą przyjemnością. Zawiera wiele zadań, które pokazują użyteczność matematyki w życiu codziennym. Zeszyt ćwiczeń dodatkowo zachęca do rozwijania myślenia matematycznego, podpowiada sprytne strategie rozwiązywania zadań, uczy czytania ze zrozumieniem. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i generatora sprawdzianów Klasówki.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną.

 • Matematyka wokół nas przedstawia treści w uporządkowanym układzie i właściwych proporcjach – uczeń poznaje kolejne zagadnienia krok po kroku. Podręcznik gwarantuje indywidualizację nauczania, bezpieczne tempo, a nauczycielom ułatwia pracę. Zeszyt ćwiczeń, ściśle skorelowany z podręcznikiem, łączy naukę z zabawą, są tu np. gry lub zagadki. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i generatora sprawdzianów Klasówki.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet!

Polecamy dla nauczycieli i uczniów