Plastyka – podręczniki, ćwiczenia

  • Plastyka
    nr dopuszczenia MEN: kl. 5 – 779/2/2018, kl. 7 – 779/1/2017

    Aktywnie i twórczo o plastyce. Najlepszy podręcznik do nauki przedmiotu, wyzwalający naturalną potrzebę twórczej aktywności dziecka. Przybliża zagadnienia plastyczne w formie czytelnego wykładu, kończąc go propozycją ćwiczenia plastycznego. Taka forma nauki pozwala na utrwalenie i lepsze zrozumienie teorii, a jednocześnie rozbudza wyobraźnię i kreatywność uczniów.

  • Plastyka, autorstwa znakomitego dydaktyka Stanisława K. Stopczyka, to znany, lubiany i praktyczny kurs plastyki. Zapewnia wygodę w pracy i ułatwia jej planowanie. Podręcznik porządkuje wiedzę, ułatwia zapamiętywanie i zapewnia dodatkowe lekcje o dziejach sztuki. Plastyka zachęca do poznawania sztuki i eksperymentów plastycznych. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną w serwisie WSiPnet.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów