Wiedza o społeczeństwie – podręcznik, ćwiczenia

  • WOS. Po prostu odwołuje się do przykładów z życia codziennego, zawiera wiele wzorów dokumentów i opisuje praktyczne problemy do rozwiązania. Duże zdjęcia, rysunki satyryczne, infografiki i ćwiczenia angażują uczniów w pracę na zajęciach. Podręcznik jest uporządkowany i ciekawie zilustrowany, pełen ciekawostek, tekstów źródłowych i cytatów. W podsumowaniach po działach znajdują się bogate materiały ćwiczeniowe do samodzielnej nauki. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.