Jeżeli nie widzisz dobrze tego e-maila, zobacz go w przeglądarce
Solidarni z Ukrainą
Szanowni Państwo,
polecamy stronę, na której znajdą Państwo bibliotekę zasobów podręczników i innych materiałów edukacyjnych do podstawy programowej w Ukrainie. Znajdują się na niej m.in. podręczniki do klas 5-11 według ukraińskiego systemu edukacji.
Zgodnie z oświadczeniem ukraińskiego Ministra Edukacji i Nauki, dzieci, które z powodu wojny przeniosły się do innych regionów, mogą kontynuować naukę w nowym miejscu. Nauka może się odbywać poprzez platformę online, która jest dostępna także poza granicami Ukrainy, zatem dzieci w Polsce również mogą z niej korzystać.
Z kolei na stronie naszego Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdą Państwo list Ministra do dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty, samorządowców, rodziców i uczniów w związku z wojną na terytorium Ukrainy i przyjmowaniem uczniów ukraińskich do polskich szkół. Przeczytaj »
Na stronie mogą Państwo również znaleźć informacje dotyczące wsparcia dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przeczytaj »
KONTAKT
+48 801 220 555,
8:00–16:00 (pon–pt) lub mailowo
SERWISY WSiP
FACEBOOK
Powyższa wiadomość została wysłana przez system serwisu www.wsip.pl. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, prosimy o odesłanie tego e-maila i wpisanie w temacie: rezygnuję lub kliknięcie w link rezygnacji. Jest to równoznaczne z cofnięciem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.wsip.pl.